搜尋此網誌

如何面對五區總辭?

如果佢地真係再選, 大家記住投票, 乜? 我反對佢都要投佢地票?? yes, 你可以投白票, 話佢地知你的不滿

你要先是登記選民先可以投票(如果味登記做選民, 今次補選應該冇得投), 搬佐屋就要更新反住址証明 http://www.reo.gov.hk/ch/voter/records.htm

可以上網download 並印出來, 最好雙面印, 填好後就可以摺起, 唔使錢放係郵筒, 夠方便 !

記住, 稍後會記信, 確認你的申請, 如無收到, 多填一次都唔怕, 最緊有得投 !

點講支持都冇用, 有得投票才可發揮作用, 未登記的, 識做啦:

申請登記成為選民截止日期如下:

區議會選舉年: 7 月16 日
非區議會選舉年: 5 月16 日

已登記選民更改住址或其他個人資料
區議會選舉年: 8 月29 日
非區議會選舉年: 6 月29 日

表格:
http://www.reo.gov.hk/pdf/reo1_form.pdf


<73%市民:億五補選不值得>
2010-01-27 不同政黨對「五區請辭」有不同看法,並在立法會外表達反對的聲音。

(綜合報道)(星島日報報道)公民黨及社民連推動「五區公投」運動,更提出「全民起義」口號,引起社會的廣泛爭論。本報委託樹仁大學就公投運動進行的民意調查顯示,有五成七市民反對「五區請辭」的公投運動,高達七成三受訪者認為動用一億五千萬進行補選「不值得」,亦有六成六市民不贊同「全民起義」口號。有學者指出,香港的主流民意清楚反對公社兩黨發起的「五區公投」運動,現在兩黨堅持推動,可能要為此承擔代價。

本報委託樹仁大學在本月二十五日,訪問六百五十五名合資格的選民,對於公社兩黨發起「五區公投」運動的意見。民調結果顯示,有七成市民有留意特區政府公布的二○一二年政改方案及政府舉辦的相關諮詢,而有五成七市民反對公社兩黨推動的「五區公投」運動,贊成兩黨進行有關行動的市民只有二成三。與此同時,有七成三的市民認為,特區政府不值得動用一億五千萬公帑進行有關補選。

對於公社兩黨提出,利用「全民起義」作為「五區公投」運動的宣傳口號一事,有六成六市民表明不贊成有關口號,贊成有關口號的市民,只有一成九。而有四成九市民認為,「全民起義」一詞有推翻政府的意味,但同時亦有四成一市民認為,有關口號沒有推翻政府的意味。結果顯示,即使部分支持「五區總辭」的受訪者,都都認為不值得要花億五公帑進行補選,以及不贊成「全民起義」的口號。

此外,有五成一市民認為,其他的政黨不應該參與今次補選,認為應該參選的市民則有二成九。亦有五成二市民表明,不會在今次「五區公投」運動的補選中投票,而持雙反意見的市民則為三成六。其中,支持「五區請辭」的,有一成二不會投票; 反對「五區總辭」的有一成七會投票,同樣地,贊成「全民起義」的,有一成四不會投票;反對「全民起義」的有兩成一會投票。

中大政治及公共行政學系高級講師蔡子強表示,今次的民調結果,與早前其他相關的民調結果均表明,香港的主流民意均反對公社兩黨發起的「五區公投」運動,當中包括,不少溫和的泛民主派支持者,但目前公社兩黨都一意孤行推動有關運動,可能要為有關運動負上後果。

蔡又指,不少市民都表明不會就有關補選投票,再加上建制派正計畫杯葛參與今次的補選,屆時整個補選的投票率將會好低,一方面不可以對特區政府構成壓力,亦不可以引起討論功能組別去留的社會氣氛,根本未能達到公社兩黨原定的目標。

至於公社兩黨的決定,會否影響立法會的整體形象,蔡就認為,雖然市民不支持公社兩黨的行動,但會否影響市民對立法會的整體形象,則要考慮其他因素。

林瑞麟:議員請辭感遺憾
政制及內地事務局長林瑞麟表示,政府對有五位立法會議員最終決定請辭,並沒有懸崖勒馬,表示遺憾。 他表示,相信市民對這五位議員的決定會非常失望,因為市民選立法會議員,是為香港社會也是代表市民,四年一任服務社會。相關的議員確實不應中途「自行退役」。這幾位議員本來可以選擇留在議會,為市民處理二○一二年政改方案,亦同時繼續處理一系列社會、經濟和民生的議題。

林瑞麟指出,今日,因為這五位議員的決定,導致需要動用一億五千萬元公帑來安排補選,即每位議員的決定,要動用三千萬元公帑,相信納稅人對此會有意見。

他強調,政府會依法辦事,安排補選,以確保市民在立法會有足夠的代表為他們辦事。
http://inews.mingpao.com/htm/INews/20100126/gb22024a.htm

7 則留言:

匿名 說...

我都有諗過投白票,但係多人投白票佢哋都可以解讀為選民唔讚成佢哋所以運用手上的一票來表逹不認同的意見,所以今次都係逹到了公投來表逹意見的目標。那下次又可以作另一命題了。
我反而想知在選票寫上"這是我神聖的一票,我不承認這是公投"會犯法嗎?

pghk 說...

應該唔犯法掛, 張票係你自己填, 冇人知你投, 香港投票係不記名。

補選真係勞民傷財, 洗錢做o的冇謂野, 一文都俾多佢。

匿名 說...

香港有你們呢D人, 真係冇將來!

pghk 說...

大家都有表達言論自己, 不過希望你尊重下人..

匿名 說...

以社民連不認輸的性格,投白票隨時會被扭曲為支持他們搞這類公投活動。

社民連經常講一套做一套,黃毓民說自己會捍衛言論自由,有次政府公開批評個別媒體不斷炒作抹黑的行為,已被社民連視為打壓言論自由,但白小姐公開質疑你你卻恐嚇及控告她,要她封口,這又是什麼捍衛言論自由的表現?
http://news.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=11491324

社民連說包容市民不同意見,自己卻掏腰包請五毛黨企圖操控言論自由,又洗版又炸異見者的網站,行為令人髮指。

反中共的社民連自己卻做中共的事! XD
http://forum.sina.com.hk/viewthread.php?tid=60623&extra=page%3D1&page=1

一方面又斥責民建聯搞蛇宴無恥,社民連原來自己本身也有搞蛇宴,說時還不面紅,果真厚顏無恥!

食窮社民連! XD
http://news.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=11491496
http://anti-lsd.blogspot.com/2010/01/blog-post_28.html

Li 說...

按揭未約滿罰息轉hibor化算否?


本人零九年年頭買樓,八成按揭,利率係細p減2,想過首年後轉hibor,一般係h+0.7, cap 細p-2.5/大p-2.8 ,但純未滿轉,要罰息1%再加律師費,扣除現金回贈及按揭保險約四份一退款,要自掏約六千元,請問各位認為是否化算,該不該轉?謝!

若中銀轉中银..罰息就罰緊,佢轉都係轉番個現成h-plan俾我,律師費照俾…existing個p-2就無得好傾架喇…
只係見而家個別銀行做h+0.6%,心郁,但唔知係唔係真係爭咁遠…cash rebate就街街都係0.6%,唯獨罰息期有別

pghk 說...

轉就冇謂轉啦, 因為又要俾律師費, 又要罰錢.. 不如寫封信同佢講叫佢直接減你而家既p-plan
同佢講"而家出面o的息好平, 我又係好客. 如果唔減你知有乜後果ga la.."

咁佢應該醒水ga la.. 最好cc 埋佢地阿head..